За декларацията на американското посолство, генерал Луков и червеният език на омразата

Езикът на омразата е присъщ на онези среди, които в миналото крепяха комунистическия режим и одобряваха политиката на СССР