Посланик Микола Балтажи: За престъпленията на комунистическия режим няма срок на давност

Периодът на 30-40-те години на миналия век в нашата страна е белязан с терор, насилие и престъпления от тогавашната съветска комунистическа власт