Експерт: Нужен ни е повече интелект във воденето на преговорите с „Газпром“

Въпросът е руският интерес съществено да не навреди на нашия, но той вече е навредил с плана за лишаването ни от транзита през Трансбалканския газопровод