САЩ обяви персонална война на най-големите крадци, и по съвместителство, вождове на Русия

Но опиянени от бесните пари, излезлите от питерските бедняшки квартали поискаха и „геополитическо величие“ за себе си и за своите династии