„Руското отмъщение” край Смоленск и болшевишкото безумие в Катин

Европейските лидери не чуха предупрежденията на полския президент Лех Качински, Русия няма сетива, за да разбере езика на хуманизма