Ангелкова: Ако запазим ръст от 5% на туристите, ще се превърнем в една от най-устойчивите дестинации в света

Предвиждат се законодателни промени - туроператорите да не могат да предлагат екскурзии, по-скъпи от застраховката им