Faktor.bg е издание на „С-ФАКТОРБГ” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията – София, под №20120619145405, от 19.06. 2012 г.

Faktor.bg е аналитично-информационен електронен вестник, който се разпространява в глобалната мрежа от 1 юли 2012 г. Медията не е обвързана с политически и корпоративни интереси. Основният й принцип е да публикува без цензура анализи, коментари, интервюта и лични мнения, да предоставя обективна информация за събитията в страната и света. 

Faktor.bg Всички права запазени.