Московски: Заставаме зад превозвачите в искането им за справедливо европейско законодателство

В Брюксел колегите от Постоянното представителство на България към ЕС в сектор „Транспорт" също защитават нашата позиция