Голямото геополитическо пренареждане - възможна ли е „скандинавска“ стабилност на Балканите?

Единствено при силен и неделим Запад, в Москва и в Анкара ще осъзнаяат, че е невъзможно да проектират „православни“ оси или „ислямски дъги“