„Тошиба” подозира НЕК за открадната техническа документация и нарушена търговска тайна

Корпорацията очаква намеса от министър Петкова

Централата на ПАВЕЦ Чаира

Централата на ПАВЕЦ Чаира

Световно известната корпорация „Тошиба” предупреждава, че може да предприеме съдебни дела срещу НЕК, заради нарушаване на търговската тайна и злоупотреба с тяхна техническа документация за рехабилитацията на ПАВЕЦ Чаира.

Това се казва в специално писмо изпратено от корпорацията до министъра на енергетиката Теменужка Петкова. „Тошиба” призовава Петкова да спре нерегламентираните действия на НЕК, които нанасят щети на компанията им. Писмото е получено преди седмица и е подписано от Андрю Причард, управител на компанията, научи Faktor.bg от свои източници в енергетиката.

Проблемите между „Тошиба” и НЕК започват през 2017 година, след като електрическата компания обяви прекратяването на прякото договоряне за „Рехабилитация на турбинно оборудване на ПАВЕЦ „Чаира”. Проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие. Преди това "Тошиба" представя на НЕК своя оферта, в която е очертан подходът  за рехабилитация. В нея се съдържа ценна и чувствителна търговска информация, чертежи и диаграми на оборудването, произведено и инсталирано от Toshiba в ПАВЕЦ „Чаира“.

„На 07.06.2017 г. НЕК ЕАД уведоми "Тошиба" за прекратяването на търга. Скоро след това НЕК ЕАД стартира нова тръжна процедура и на 03.01.2018 г. отправи покана за подаване на оферти от страна на заинтересованите фирми за договорa за рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира”, се изтъква в писмото до министър Петкова.

„Тошиба” също закупува комплект от тръжните документи, продавани от НЕК и установява, че търговската им и технологична тайна е нарушена.  В документацията предоставена от НЕК откриват редица технически чертежи, означени, че са тяхна собственост и съдържащи подробна техническа информация, свързана с турбинната технология на „Тошиба”, включително производствени чертежи за ключови компоненти.

В писмото до министър Петкова се акцентира: ” Съгласно договорът (Чл.3.4) беше постановено, че техническата документация няма да бъде разкривана на никоя трета страна; що се отнася до останалите чертежи - и то най-вече производствените чертежи, които са считани от "Тошиба" за собствена търговска тайна, те никога не са били разкривани от страна на "Тошиба" и сме принудени да заключим, че НЕК ЕАД ги е придобило по неправомерен начин”.

От "Тошиба" припомнят, че техническата информация, проекти и друго тяхно „ноу-хау“ представляват търговска тайна и това се гарантира от българския Закон за защита на търговската тайна, който бе обнародван на 05.04.2019 г. и влезе в сила от 09.04.2019 г.

"Тошиба" корпорация изразява увереност, че в България се спазват принципите на правовата държава и ползите от лоялната конкуренция, тъй като те стимулират техническите иновации.