Лиляна Павлова: Трябва да разширим взаимоотношенията си с Китай в редица сфери

Ще работим за подобряване на партньорството ни в индустрията, селското стопанство, енергетиката, образованието и културата, туризма и информационни технологии