ЕК предупреди шест държави за прекомерен дефицит

12 държави, включително и България, ще бъдат обхванати от задълбочен преглед за дефицит

Снимка: Economic.bg

Снимка: Economic.bg

Европейската комисия предупреди шест страни членки на еврозоната, включително Франция, че са изправени пред риск да нарушат строгите правила за обществените разходи, информират от ЕК.
"Основното послание към Франция е важността да коригира прекомерния дефицит тази година", каза вицепрезидентът и еврокомисар за еврото Валдис Домбровскис в интервю за АФП.
Комисията определя икономическите и социалните приоритети на ЕС за предстоящата година, дава препоръки относно политиката за еврозоната и прави оценка на проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната.
Комисията приключи оценката си по отношение на това дали проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите членки от еврозоната за 2018 г. са съобразени с разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж (ПСР). Тя прие 18 становища за всички държави членки от еврозоната, с изключение на Гърция.
По отношение на шестнадесетте държави в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж:
За шест държави (Германия, Литва, Латвия, Люксембург, Финландия и Нидерландия) се констатира, че ПБП са съобразени с изискванията за 2018 г., предвидени в Пакта за стабилност и растеж.
За пет държави (Естония, Ирландия, Кипър, Малта и Словакия) се констатира, че ПБП са като цяло съобразени с предвидените в Пакта за стабилност и растеж изисквания за 2018 г. В тези държави плановете може да доведат до известно отклонение от средносрочната бюджетна цел (СБЦ) на съответната държава или от плана за корекции за постигането ѝ.
При пет държави (Белгия, Италия, Австрия, Португалия и Словения) ПБП създават риск от неспазване на предвидените в Пакта за стабилност и растеж изисквания за 2018 г. ПБП на тези държави членки могат да доведат до значително отклонение от плановете за корекции за постигане на съответната средносрочна бюджетна цел. За Белгия и Италия се очаква също и неспазване на целевия показател за намаляване на дълга.
За Италия постоянно високите равнища на държавния дълг са причина за безпокойство. В писмо до италианските органи заместник-председателят Домбровскис и комисарят Пиер Московиси информираха, че Комисията възнамерява да извърши повторна оценка на спазването от Италия на целевия показател за намаляване на дълга през пролетта на 2018 г.
Що се отнася до двете държави, за които все още се прилагат корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж (т.е. които са в процедура при прекомерен дефицит):
За Франция, която би могла да премине към превантивни мерки от 2018 г., ако своевременно и устойчиво коригира прекомерния си дефицит, ПБП се счита за изложен на риск от неспазване на предвидените в Пакта за стабилност и растеж изисквания за 2018 г., доколкото според прогнозата на Комисията от есента на 2017 г. се предвижда значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел и неспазване на целевия показател за намаляване на дълга през 2018 г.
За Испания се констатира, че ПБП е съобразен до голяма степен с предвидените в Пакта за стабилност и растеж изисквания за 2018 г., доколкото според прогнозата на Комисията от есента на 2017 г. номиналният дефицит ще бъде под определената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП през 2018 г., въпреки че целта за номиналния дефицит не се очаква да бъде постигната и фискалната корекция е много по-малка от препоръчаното равнище.
По отношение на анализа в доклада за механизма за предупреждение се предлага през 2018 г. 12 държави да бъдат обхванати от задълбочен преглед.
Това са същите държави, за които при предходната процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД) бе констатирано, че имат дисбаланси — България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Португалия, Словения, Франция, Хърватия и Швеция. Комисията ще представи задълбочените прегледи в докладите по държави през февруари 2018 г.