БЕХ обжалва глобата от 77 млн.евро, която ЕК му наложи

Холдингът не приема заключенията, че е злоупотребил с господстващо положение на българския газов пазар

Българскияг енергиен холдинг (БЕХ) и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ подадоха жалба срещу решението на Европейската комисия за налагане на глоба в размер на 77 милиона евро. Това се казва в разпространено съобщение на Холдинга.

„БЕХ и дъщерните му дружества не приемат заключението на Европейската комисия, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар“, се казва в съобщението.

Решението за налагане на глоба обяви на 17 декември 2018 г. еврокомисарката по конкуренцията Маргрете Вестагер. Като причина тя изтъкна, че БЕХ заедно с дъщерните му държавни дружества е блокирал достъпа на „Овергаз“ до ключова газова инфраструктура в България. Това е нарушение на антимонополното законодателство на ЕС.

В отговор на въпрос от Европейската комисия се пошегуваха, че цяла сутрин са се готвили за отговора.

„Както винаги в такива случаи, ЕК ще отиде в съда, за да защити решението си. Обжалването няма суспензивен ефект върху решението, което ще остане в сила, докато Общият съд не вземе решение срещ него, ако се случи това“, заяви говорителят по въпросите на конкуренцията Рикарду Кардозу.

(Суспензивният ефект предизвиква възпрепятстване на влизането в сила на оспорения акт и изпълнението на правните му последици до приключване на съдебния спор – б.р.)

Последва въпрос изненадана ли е Еврокомисията предвид факта, че българското правителство е заявило през декември, че е доволно, тъй като глобата не е много голяма.

„Опасявам се, че при прилагането на конкуренцията няма място за емоции. Затова не бих казал, че сме изненадани или нещо от този род. Разбира се, това е част от процедурата, когато ЕК взема решения за конкуренцията. Тези решения могат да бъдат обжалвана пред Съда“, доълни Кардозу.