БДЖ погаси дълга си към германската компания "Кредитанщалт"

Кредитът бе отпуснат през 2005 г. за финансиране доставката на 25 броя електрически мотриси

Българските държавни железници са погасили изцяло заема си към германската компания "Кредитанщалт" (KfW IPEX Bank), след като през февруари са платени последните дължими 15.9 млн. евро, съобщават от холдинга.

Кредитът бе отпуснат през 2005 г. за финансиране доставката на 25 броя електрически мотриси по сключен договор със "Сименс” АГ Германия на стойност 123,4 млн. евро.

Компанията посочва, че уреждането на финансовите отношения с още една кредитна институция е резултат от реформите за оздравяване и развитие на дружеството през последните години.

В съобщението се припомня, че в края на 2009 г. БДЖ имаше задължения от 849 млн. лв., а днес те са в размер на 361 млн. лв. Изцяло изплатени са два отделни заема към "Еврофима”, първият облигационен заем и други два заема към KfW.