България в ТОП 5 на страните с най-високи екоданъци

Това показва анализ на Евростат за 2016 година

България е сред първите пет страни в ЕС, в които се плащат най-високи екологични данъци в общността, показват данни от анализ на Евростат за дела на екологичните данъци в общите държавни приходи от данъци и социални вноски през 2016 г.

Екологичните данъци у нас съставляват дял от 9,6 на сто в общите приходи от данъци и социални вноски през 2016 г., при среден показател за ЕС от 6,3 на сто. Освен това събраните екоданъци у нас през 2016 г. са били в размер на 1,334 млрд. евро. За сравнение - през 2007 г., когато страната ни става пълноправен член на ЕС, размерът на събираните екоданъци е бил около 1 млрд. евро, или ръст за 10 години от 334 млн. евро, показват данните на Евростат.

За страната ни най-голям дял от събраните екологични данъци се пада на таксите върху енергията /включително горивата за транспорт/ - около 75 на сто, като останалите сегменти са приблизително - 20 на сто от данъци върху транспорта /без горивата/ и около 5 на сто такси от замърсяването на околната среда и ресурсите, показват данните на Евростат.

Европейската статистика разграничава четири различни категории екологични данъци: от енергията /всички видове горива за транспорт/, транспорта /внос или продажба на МПС, регистрация на МПС и др./, замърсяването на околната среда и ресурсите. Екоданъците все повече се използват, за да повлияят на поведението на икономическите оператори, независимо дали са производители или потребители.