България сред отличниците по привличане на инвестиции по плана "Юнкер"

Челното място се държи от Естония

България се нареди сред петте страни, класирани най-напред по размерите на инвестициите, които са били задействани чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), предаде БНР. До нас се нареждат Естония, Гърция, Португалия и Испания.

Според данни към края на октомври 2017 г., представени от Европейската комисия, одобреното от Европейската инвестиционна банка (EIB) финансиране за България посредством фонда EFSI е било в размер на 344 млн. евро.

Предоставените по този начин финансови гаранции се очаква да активират инвестиции за общо 1,561 млрд. евро, което отрежда на България второ място сред всички членове на ЕС по отношение на активираните инвестиции посредством EFSI спрямо БВП на съответната страна.

България е изпреварена единствено от Естония, където EIB е одобрила средства от фонда EFSI в размер на 110 млн. евро, които да генерират общи инвестиции в страната за 741 млн. евро.

Европейската комисия отчита, че чрез плана "Юнкер" са били финансирани три проекта в България, свързани с инфраструктура и иновации, като от фонда EFSI са били предоставени 281 млн. евро и се очаква те да генерират инвестиции за тези проекти в размер общо 652 млн. евро.

Одобрените заеми на Европейската инвестиционна банка за малки и средни по размер компании в нашата страна (към ноември 2016 г.) са били размер на 150 млн. евро, като се очаква те да докарат инвестиции за общо 408 млн. евро.

Чрез фонда EFSI са били одобрени девет споразумения за финансиране на малки и средни по размер български компании за 63 млн. евро, като се очаква това да активира инвестиции за общо 909 млн. евро. Еврокомисията посочва, че от това ще се възползват 6047 по-малки или т.нар. "стартъп" компании в нашата страната.

Според данните на Европейската комисия Инвестиционният план за Европа, известен като планът "Юнкер", се очаква да донесе европейски инвестиции, които ще надвишат 251,6 млрд. евро. Самите сделки, одобрени по плана EFSI, възлизат на 49,6 млрд. евро под формата на директно финансиране и са сключени във всички 28 страни членки на ЕС.

Около 528 хиляди малки и средни предприятия се очаква да се възползват посредством плана "Юнкер" от подобрен достъп до финансиране, посочва Европейската комисия.