Затвор и глоба за добив на подземни богатства без или при спряна концесия

Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата

Снимка: TrafficNews.bg

Снимка: TrafficNews.bg

Народното събрание прие на второ четене промени в Наказателния кодекс, с които се предвижда лишаване от свобода до 6 години и глоба от 1 000 до 20 000 лева за лице, което извършва добив на подземни богатства без предоставена концесия или при спряна такава, предаде „Фокус“. 

„За“ гласуваха 98 народни представители, 9 бяха „против“, а един се въздържа.

Същото е наказанието за лице, което държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства.

Парламентът реши наказанието да бъде лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 до 50 хил. лева, когато предметът на престъплението е в "големи размери"; деянието е извършено в защитена територия или защитена зона; когато е използван документ с невярно съдържание; когато участва длъжностно лице, възползвало се от служебното си положение или деянието е извършено повторно.

С промените в Наказателния кодекс се предвижда още лишаване от свобода от 3 до 10 години и глоба от 10 до 100 хил. лева, когато предметът на престъплението е в "особено големи" размери и случаят е особено тежък; деянието е извършено от лице, което действа по поръчение на организирана престъпна група или има условие на опасен рецидив.

Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.