Синдикатите гневни на депутатите заради протакане на промени в трудовото законодателство

Те застанаха на страната на Мая Манолова, която е повела битка с некоректните работодатели

КНСБ се разгневи на депутатите, защото служителите все още остават незащитени от некоректни работодатели. Това става ясно от изявлението на синдикалната организация по повод новите функции на  Агенция "Главна инспекция по труда".

Като съвносител на първоначалния съвместен законопроект за предотвратяването на 20-годишния проблем за неизплатените заплати, заедно с омудсмана, синдикатът споделя и оценява като основателна и обоснована вчерашната реакция на Мая Манолова. Синдикатът изтъкна, че проблемът не е в 6-месечното отлагане на едно изменение. Проблемът съществувал от много години.

"Става дума за милиони левове неполучени или забавени трудови възнаграждения през годините от началото на прехода до сега", пише в изявлението на КНСБ.

От КНСБ проявяват разбиране, че е нужно време, за да се натрупа капацитет в Изпълнителна Агенция "Главна инспекция по труда" заради новите й функции. Според синдиката обаче отлагането е фатално за няколко хиляди работници, чиито вземания зависят от този отлагателен срок. 

Синдикатът пита оправдано ли е било времето от 4 месеца, през което е работила специалната временна комисия назначена от Народното събрание. 
Конфедерацията се възмущава и от факта, че чак при второто четене на законопроекта в комисията на Народното събрание се внася новото допълнение относно коментираните нови функции на ГИТ.