Съдът на ЕС отмени санкциите срещу Виктор Янукович и още 6 бивши украински служители

Съдът на Европейския съюз издаде решение за отмяна на санкциите на ЕС по исканията на Виктор Янукович, Александър Янукович, Александър Клименко, Сергей Арбузов, Виктор Пшонка, Артем Пшонка и Андрий Клюев, пише украинското издание “Европейская правда“

Решението се отнася до санкциите, чието продължаване е било гласувано от Съвета на ЕС през 2016-2018.

Санкциите на ЕС срещу 12 бивши украински служители и техните най-близки сътрудници бяха продължени през март 2019 г. и остават в сила.

За първи път седем от тези лица бяха включени в списъка за санкции през 2014 г. въз основа на наказателни производства в Украйна за разследване на престъпления, свързани с кражба на украински държавни средства и незаконното им прехвърляне извън Украйна.
Решенията за замразяване на средства срещу тези лица многократно бяха удължавани за една година. Те се обърнаха към Съда на ЕС, обжалвайки замразяването на техните средства през 2016 и 2017 г. по отношение на Виктор Янукович и един от синовете му, а през 2018 г по отношение на останалите ищци, срещу които според тях, наред с другото, Съвета на ЕС, не е изпълнил критериите за включване в подобни списъци.

"С днешното решение Съдът подкрепя действията на ищците, като отменя ограничителните мерки, предприети срещу тях през тези периоди", се казва в решението.

Според Съда никаква информация, съдържаща се в писмата на украинските органи, на която Съветът на ЕС основава решението си относно прилагането на ограничителни мерки, не предполага, че Съветът разполага с достатъчно информация, за да провери дали правата на тези лица са били спазени.

Освен това Съветът е бил длъжен да извърши такава проверка, независимо от представените от украинците доказателства, заинтерсовани от замразяването на тези средства.