Работодателите подкрепиха поправките в Закона за приватизацията

С поправките се предотвратява вероятното преустановяване на дейност на значителен брой търговци на електроенергия, се казва в декларация до Цвета Караянчева

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева заради приетия на 18 юли 2018 година Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от група народни представители.

„В предходните и заключителни разпоредби на закона се правят незначителни като обем, но важни и изключително навременни изменения и допълнения на Закона за енергетиката. С тях, предвид новите правила за търговия на свободния пазар на електроенергия, се предотвратява вероятното преустановяване на дейност на значителен брой търговци на електроенергия и оттам – опасността от картелиране (вместо допълнително либерализиране) на пазара. От решаващо значение е поправките да влязат в сила преди лятната ваканция на парламента.

Със същия закон е внесена поправка на ЗПСПК, с която се предвижда специфичните задължения при приватизация да не могат да бъдат вменявани на купувача за повече от 5 години, като изрично се изключват от това ограничение задълженията за запазване предмета на дейност, седалището, инвестициите и трудовата заетост. Именно тази поправка предизвиква значителен обществен интерес“, се казва още в писмото на АОБР.

Затова АОБР призовава институциите, когато планират своите действия и взимат съответните решения във връзка с влизането в сила на въпросния закон, да се съобразяват с необходимостта поправките в закона за енергетиката да влязат в сила час по-скоро „Противното би изложило на сериозен риск повечето търговци на електроенергия за прекратяване на дейността им с всички вредни последици от това за пазара на електроенергия, на който се търгува 70% от потребяваната електроенергия у нас“, казват още от Асоциацията.