Понеделник, 4 февруари 2019

Теодор Ушев, графичен дизайнер, плакатист, аниматор

Мартин Карбовски, журналист

Георги Палазов, плувец

Евгени Йорданов, футболист

Румен Сербезов, дипломат

Светлана Дянкова, председател на КЕП

Стефан Илиев, композитор

Троян Радулов, футболист