​Пенсиите за следващия месец ще се изплащат между 8 и 21 май

На 5 май пощенските станции ще работят с работното време за съботен ден

"Български пощи" ЕАД уведомява своите клиенти, че на 1, 6, 7, и 24 май 2018 година пощенските станции няма да работят. На 5 май пощенските станции ще работят с работното време за съботен ден. Пенсиите за месец май ще се изплащат в периода 8-21 май 2018 година съгласно обявените графици.