Небесна читанка

ПЕСЕН НА БОГОМИЛИТЕ

Биньо Иванов

Плюем ви на святите писания, 
на олтарните ви церемонии, 
на иконите и на хоругвите, 
на жезъла ви 
и на трона ви.

Плюем ви на златните трапези, 
на езиците ви за възхвала, 
на гърбиците 
и парите ви.

Тебе само, боже беден, слава.

Тебе, бледен някъде, самичък, 
ненамерил място на земята. 
Тебе, несъглеждан и нечуван, 
там в началото на светлината.

Тебе слава. Кладите ни грабват, 
ний пламтим по пътищата тъмни.

Който е погледнал, вече знае: 
С тоя огън и среднощ ще съмне.