Символът @ използван първо в български ръкопис от XIV век

Мистерия е защо символът е използван точно в този контекст

Най-ранната документирана употреба на символа @ е в български препис на гръцка хроника от ХІV век, пише ВВС. Ръкописът се съхранява в библиотеката на Ватикана, а @ е използван като първа буква в думата “Амин“, с която завършват молитвите. 

Изследователят Кейт Хюстън разказва пред ВВС, че символът се е използвал често от печатарите през ХІХ век. Той е означавал, че всичките тези книги/вестници могат да се купят за тази цена.

През 2000 година италианският академик Джорджо Стабиле публикува своето изследване за символа, в което установява, че всяка нация го използва с различен смисъл. На турски означава роза, за норвежците е свинска опашка, за гърците е символ на малко пате, докато за унгарците е червей.

Французите, испанците и португалците го използват за означение на своя старовремска мерна единица за тежест и обем, а за италианците това е символ за амфората, която в античността също е била мерна единица за количество.

Още  по-интересно е, че Стабиле открива символа в писмо от 1536 година между търговци, което е изпратено от Севиля до Рим. В него той е използван като абревиатура за амфора.

Но най-ранната документирана употреба на символа се оказва на български език в религиозен текст близо 200 години преди това.

Днес @ е символ на интернет ерата, който се използва за означаването на имейли и има широка употреба и в социалните мрежи. Въвеждането му в компютърния езика е благодарение на Рой Томлисън, който се смята за изобретател на електронната поща. Той за първи път ползва @ като разделител между името на потребителя и адресът, на който кореспонденцията трябва да бъде изпратена. Това се случва още през 1971 година, когато Томлисън работи в мрежа с общо три компютъра.

Томлисън избира точно този символ, защото той много рядко се използва в операционните системи и не би могъл да създаде софтуерни проблеми. Мистерия остава обаче защо символът е използван точно в този контекст.