Извънреден общински съвет в Златоград заради забраната за пиене на вода в над 50 села

Източник на замърсяването е хвостохранилището Ерма река над Златоград

В Златоград днес се провежда извънредно заседание на Общинския съвет. Срещата е свикана след като Регионалната здравна инспекция забрани водата за пиене в над 50 села в кърджалийски общини Момчилград, Кирково и Джебел.

Източник на замърсяването е хвостохранилището Ерма река над Златоград, което след дъждовете е преляло и е замърсило реките Голяма и Върбица.

Превантивно е спряно захранването с вода на Златоград и село Старцево от кладенците, черпещи вода от река Върбица. Засега няма проблем в селата, защото се ползват алтернативни водоизточници.