Готвят референдум за градинките край блоковете

Общинският съветник в София Симеон Славчев ще инициира местен референдум за междублоковите пространства в града

Общинският съветник в София Симеон Славчев ще инициира местен референдум за междублоковите пространства в града. Той е получил подкрепата си на всички свои колеги от “Политическа група 5”, в която влизат “Зелените”, “Глас Народен” и “Движение 21”.

„Един от въпросите, например, може да бъде свързан с предоставяне от общината на прилежаща земя – частна общинска собственост, към сгради етажна собственост в жилищните комплекси за поддържане и използване от съответната етажна собственост, коята ще упражнява и контрол по поддържането и използването на земята. В момента живеещите в блоковете са собственици само на земята под сградата. Целта е подобряване качеството на обитаване на жилищните комплекси в Столична община.

Така, предоставяйки на живеещите междублоков терен те могат да го превърнат в градинка или детска площадка. В същото време те нямат право да сменят предназначението на този терен като например за търговска цел. Запазвайки терена за озеленяване или детска площадка общината също може да помогне като предостави материали – пейки, кошчета, осветление и растителност за озеленяването. Така живеещите в блока ще имат отговорността за поддържането и опазването на това пространство. С тази идея се поставя и край на проблемите със строители, инвеститори“, обяснява идеята си инж. Симеон Славчев.

Според него един от вариантите за въпрос за референдума може да бъде: Да се върне ли земята в междублоковото пространтство на собствениците, живеещи в съотвения блок?  

В момента Славчев заедно с други общински съветници работят за определянето на въпросите, които ще бъдат разделени по групи и едва след това ще се изберат тези, които ще бъдат предложени за допитването. Веднага след сесията в четвъртък той се ангажира с вкарването в СОС на въпроси за референдум, с който ще решат конкретен проблем в София