"Булгаргаз" предложи намаление с 6 процента на цената на природния газ

"Булгаргаз" предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране 6-процентно намаление на цената на природния газ за четвъртото тримесечие на годината. Това съобщават от пресслужбата на "Булгаргаз" ЕАД.

Компанията уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2017 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 347.99 лв./хм3 (без пренос, акциз и ДДС) - намаление с 22.22 лв./хм3 (6.00 %) в сравнение с прилаганата през трето тримесечие на 2017 г. цена. Намалението се дължи на по-ниския курс на лева спрямо щатския долар.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за четвъртото тримесечие на 2017 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.09.2017 г.