Големите "брачни двойки" във Вселената

Те крепят отделните хора и човечеството

Шест големи брачни Двойки крепят отделните хора, човечеството и Вселената. Ето как:

Сила + Красота

Силата без Красотата става опасна, а Красотата без Силата – ненужна. Тъй щото те двете една без друга не могат.

Вземане + Даване

Ако само вземаш без да даваш, неминуемо ще се пукнеш като балон. Ако само даваш без да вземаш, скоро ще се свършиш до нулата.

Слово + Вяра

Ако говориш без вяра, това ще те направи жертва на собствените ти лъжи. А голата вяра, без собствено мнение, ще те направи глупак.

Работа + Отдих

Напрягането без отпускане води до скъсване. А отпускането без напрягане – до угасване.

Свобода + Любов

Свободата ражда новите идеи, които Любовта съчетава и опложда. Така се осъществява създаването на нещата.

Вдъхновение + Разум

Вдъхновението те повдига на своите криле до Небесата и до Бог, а Разумът ти помага да снемеш на земята частица от видяното там и да го приложиш на практика.

("Езотерока. Той и Тя")