ЕП въведе нови права за творците в интернет платформите

Дългоочакваното приемане на директивата за авторското право е повратен момент за нашия Цифров единен пазар

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия постигнаха снощи политическо споразумение за осъвременяване правилата за авторското право в епохата на цифровите технологии. Ползите за всички сектори на творчеството, медиите, изследователите, преподавателите, институциите за културно наследство и гражданите ще бъдат осезаеми, съобщиха от Еврокомисията. 

Предварителното споразумение между законодателните институции на ЕС адаптира разпоредбите за защита на авторските права към днешния свят, в който музикалните онлайн стрийминг услуги, платформите за видео по заявка, агрегаторите на новини и платформите за споделяне на потребителско съдържание се превърнаха в основни портали за достъп до творби на изкуството или журналистически статии.

"Дългоочакваното приемане на директивата за авторското право е повратен момент за нашия Цифров единен пазар. С предоставянето на по-ясна правна рамка, адекватна на цифровия свят, ще се подсилят секторите на културата и творчеството, носейки добавена стойност за европейските граждани", заяви българският комисар по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.