Улесняват достъпа на стажанти до пазара на труда у нас

Това предвижда Законът за трудовата миграция и мобилност

Днес парламентът прие на първо четене изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той беше подкрепен от 113 депутатите, 20 бяха "против"  и 17 гласуваха "въздържал се".

С промените се въвеждат в българското законодателство изискванията на евродиректива от 2014 година. Целта е да се повиши достъпа до трудовия пазар на стажанти, без разрешение за работа при сключен договор за стажуване.

Предвижда се още в някои случаи чужденците, пребивавали 90 дни като сезонни работници у нас, да могат да подновят сезонната си заетост, без да напускат страната. Ще се въведе и ускорена процедура, когато сезонният работник успешно е пребивавал като такъв в рамките на предходните пет години.