Стартира изграждането на електронна система за идентификация на българските лични документи

В дейностите по реализиране на Централизираната система за персонализация на БЛД ще бъде включено проектирането и изграждането на Централизирана система за електронна идентификация

Министерският съвет прие решение, с което допълни одобрения през миналата година модел за централизирано персонализиране на български лични документи (БЛД) с децентрализирано административно обслужване. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
Допълнението предвижда в дейностите по реализиране на Централизираната система за персонализация на БЛД да бъде включено проектирането и изграждането на Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ). Това е необходимо поради изискването за наличие на записани данни за електронна идентификация в БЛД. 

Към датата на одобрение на модела за централизирано персонализиране на БЛД с децентрализирано административно обслужване ЦСЕИ е била част от обхвата на обществена поръчка, поради което изграждането й не е включено в модела. Към момента обаче процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена. За да се осигури изпълнение на законовото изискване БЛД да бъдат носители на удостоверение за електронна идентичност, е необходимо двете системи – за електронна идентификация и за персонализация на БЛД, да бъдат изградени едновременно и в необходимата логическа съвместимост. Това ще предотврати забавяне или блокиране на производствения процес на БЛД.