Съдът спря временно делото за несъстоятелност на "Левски"

От фирмата, собственост на Жейнов, имат една седмица да обжалват

Софийски градски съд спря делото за несъстоятелност на "Левски", заведено от фирмата "Глобал мениджмънт" ЕООД, собственост на мениджъра Николай Жейнов.

В края на 2018 г. футболният агент поиска чрез фирмата си клубът да бъде обявен в несъстоятелност заради неплатени задължения от година и половина. 

Делото не е прекратено, а само временно е възпрепятствано изпълнението по него, докато съдът не се произнесе по другото дело за несъстоятелност, заведено от фирмата "Титан 77", което също е спряно. От фирмата на Жейнов имат една седмица да обжалват.

Ето и каква информация излезе в сайта на Софийския градски съд:

Търговско дело 2711 от 2018г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-15 състав
21110 Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Разпореждане за образуване от 27.12.2018г.
Образувано на 27.12.2018г. по Молба за обявяване в несъстоятелност
Входящ документ 167999 от 21.12.2018г.

Молител ГЛОБЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД

Закрито/разпоредително заседание от 3.1.2019
Резултат: Спряно
СПИРА производството по т.д. №2711/2018г. на СГС, ТО, VІ-15 с-в до приключване на производството по т.д. №2390/2018г. на СГС, ТО, VІ-11 с-в с влязъл в сила съдебен акт.

Определението може да се обжалва от "Глобъл Мениджмънт" ЕООД с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

"Левски" се намира в трудна ситуация. Клубът трябва да плати над 1 милион евро до 28 февруари, за да избегне изхвърляне от европейските клубни турнири за един от следващите два сезона. Точната сума е 1 040 000 евро. Тя е дължима към 30 септември 2018 година и именно заради нея УЕФА налага въпросната санкция плюс глоба в размер на 100 000 евро. Дълговете на клуба към Националната агенция за приходите (НАП) възлизат на 700 000 евро. По сметките на футболисти и треньори трябва да бъдат преведени 290 000 евро, а 50 000 евро - към друг клуб.