Специализирано звено ще разследва тежките железопътни произшествия

Парламентът прие промени в Закона за железопътния транспорт

Парламентът прие окончателни промени в Закона за железопътния транспорт. Според промените разследването на тежки железопътни произшествия ще се осъществява от специализирано звено. Звеното за разследване на тежки железопътни произшествия и инциденти ще бъде в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. До сега задължението за разследване се изпълняваше от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.