Социалните партньори готвят общ национален протест заради цените на електроенергията

Датата на протеста ще бъде определена допълнително

Снимка: архив

Снимка: архив

Социалните партньори започват съвместни действия във връзка с цените на електроенергията. Днес се проведе работна среща, на национално равнище, между Работодатели и синдикати обединени във формата "4+2", съобщи econ.bg.

Социалните партньори отново потвърждават изразената от тях на 16 декември 2017 г. позиция и се обединяват около необходимостта от съвместни действия във връзка със задълбочаването на проблемите в сектор "Енергетика" и спекулативното увеличение на цената на електроенергията. 

Шестте организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда "Подкрепа" - се договориха: 

Да подготвят съвместен пакет от мерки, които компетентните институции следва да предприемат в сферата на енергетиката, особено по въпроси от изключително значение за цялото общество. 

Да стартират подготовка на национален протест, след решение на управителните органи на шестте организации.