Събота, 3 февруари 2018

Боян Ботев, председател на фондация "Христо Ботев"

Стоян Колев, футболен вратар

Христо Бонев, футболист и треньор

Валентин Захариев, български треньор

Данаил Милушев, български волейболист