Проф. Илиева: Меценатът Кампони е предоставил ръкописа на П.Богдан на Модена

Още 1610 година има българин, завършил вече университет

проф. Лилия Илиева

проф. Лилия Илиева

Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий Хилендарски.

Ръкописът е подвързан в едно обемисто книжно тяло и се пази в университетската библиотека в Модена. Метис Кампони, меценат на картини и книги, е човекът, който е предоставил ръкописа на Модена, разкри в ефира на Би Ти Ви проф. Лилия Илиева. 

Тя разказа как е попаднала на уникалното издание. 

Подозирах, ме може да се намира ръкописът в частна колекция. И понеже на Кампони има каталог от края на 19 век, тогава открих текст на Петър Богдан от Чипровци - „За древността на бащината земя и за българските дела“, която е написа на латински. Най-вероятно авторът е търсил своята европейска аудитория и е получил. Книгата му е издадена малко след смъртта му във Венеция.  Факт е, че благодарение на римо-католическата църква е получил  достъп до европейските образователни заведения. Още 1610 година имаме сведение за  младеж, който е завършил университет, предшественик на Петър Богдан. Когато пишат името си, го правят по латински маниер. 

Проф. Илиева обясни, че е видяла целия ръкопис чрез дигитализиран вид и това, което е специфично за него е, че авторът се е стремил към една научна достоверност, подобно на Паисий.

Това не е някакъв исторически труд в съвременния смисъл на думата. Това, което него го интересува, е християнството в българските земи. Християнството е по-старо и от българската държава и ние трябва да се гордеем с романските църкви, с тази на „Св. Георги“ в София. Авторът се е гордеел с ранното християнизиране по нашите земи и това той го отбелязва в ръкописа. Но Петър Богдан не е единственият български интелектуалец от 17 век. Сега работим по проект „Бутенберговата революция и българите“ – изследване, посветено на навлизането на модерния начин на мислене сред българите. Това е свързано с книгопечатането, което се появява още през 16 век. И тези тъмни години за нас за тези светли умове не са били тъмни векове, посочи проф. Лилия Илиева. 

В заключение на коментара си тя прочете една мисъл на Петър Богдан: Защитата на честта, още повече на Родината, надминава всичко, тъй като животът  и честта са равнопоставени.