Правителството прие Програмата за Българското председателство в Съвета на ЕС

Специфичен приоритет на председателството ни ще бъде европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани

В програмата на председателството се определя политическата рамка и основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първите шест месеца на 2018 г.

Водещите приоритети в програмата са 4:

Бъдещето на Европа и младите хора - икономически растеж и социално сближаване.
По този приоритет водещите за България теми ще са свързани с Многогодишната финансова рамка след 2020 г., Кохезионната политика след 2020 г., бъдещето на Общата селскостопанска политика, Икономическия и паричен съюз, Устойчивата и ориентирана към бъдещето околна среда, Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС. В приоритета заляга и тема за развитието на младите хора, които заемат основно място в дебата за бъдещето на Европа.

Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани.
По втория приоритет страната ни ще работи за предоставянето на осезаема европейска перспектива за всички страни от Западните Балкани, като от особена важност за нас ще бъде задълбочаването на регионалното сътрудничество и развитието на добросъседските отношения.

Сигурност и стабилност в силна и единна Европа.
По този приоритет България щ насочи усилията си към повишаване сигурността на гражданите на Европейския съюз, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси. Основните теми, които залягат в този приоритет на страната ни са миграция, ефективно, бързо и справедливо правосъдие, енергетика, Европейският съюз като силен глобален участник на международната сцена, както и Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион.

Цифрова икономика и умения на бъдещето.
По четвъртия приоритет България ще постави акцент върху конкурентоспособността, Цифровия единен пазар, насърчаването на предприемачеството и социалните иновации и бъдещето на труда в цифрова и по-справедлива Европа.

Специфичен приоритет на председателството ни ще бъде европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. По време на Българското председателство в Съвета на ЕС ще се работи за намирането на общи решения в отговор на очакванията на Европа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

Националната ни програма е разработена на основата на 18-месечната програма на триото държави Естония-България-Австрия, които председателстват Съвета на ЕС от 1 юли 2017 година до 31 декември 2018 г.

Проектът на приоритетите на ротационното председателство бяха одобрени от правителството на 13 юли 2017 г., след което те бяха подложени на обществен дебат в продължение на близо шест месеца. 

На 1 декември 2017 г. коригираната програма с приоритетите на страната ни беше приета от Съветът по европейските въпроси и от Народното събрание. Депутатите одобриха основните послания с консенсус - конкурентоспособност и кохезия, както и девиза "Съединението прави силата".

След окончателното приемане на приоритетите от правителството, те отново трябва да бъдат докладвани в Народното събрание.