Готви ли Светият синод ново национално предателство?

Кой пропъди от Българската църква духа на Иларион Макариополски, на Авксентий Велешки, на Паисий Пловдивски, на Методий Кусев?

Николай Василев*

В навечерието на най-светлия християнски празник, радостна новина обходи медиите. След като българската делегация донесе Свещения огън от Йерусалим, на летище София ще го сподели с представители на Македонската православна църква. Очакваше се това да е първата стъпка към съвместно отслужване на Света евхаристия между представители на нашите църкви. С този акт трябваше да се преодолее кървавото разделение  между нашите християни извършено след 1918 година.
Не бива да забравяме, че през периода 1870-1873 година македонските епархии се присъединяват към Българската екзархия по своя воля в серия от референдуми, на някои места с над 90%.
Когато през ноември миналата година Македонската православна църква помоли Българската да ѝ стане църква майка, това означаваше, че тя е приела, че

 Екзархията не е била чужда църква

 "асимилатор" - както близо век набиват в главите на македонците, а "своя народна църква". Поканата от страна на Македонската православна църква да приеме БПЦ за "майка" трябваше да бъде посрещнато с биене на църковните камбани и незабавна съвместна Света евхаристия.
Вместо това, БПЦ се впусна в някакво обречено "застъпничество".
По повод медийните съобщения за споделянето на Свещения огън, митрополит Антоний, който ще го донесе от Йерусалим (според репортаж на ТВ Европа) започна да поставя условия, че нямало нищо лошо да споделят Свещения огън, но делегацията която ще дойде трябвало да бъде без богослужебни одежди, защото това може да даде повод за смущение. Представителите на Македонската православна църква трябвало да проявят необходимото смирение... Македонската православна църква знаела много добре докъде какво може да си позволи в отношенията, с която и да било поместна православна църква“. Това ли мислят владиците в наши Св. синод, че за македонците БПЦ  трябва да е просто някаква чужда "поместна църква"? Наистина ли в Светия синод не си дават сметка, че нито Руската църква, нито Цариградската патриаршия ще признаят, че кървавото унищожаване на Екзархията в Македония и инкорпорирането на тези епархии в Сръбската цръква е било

ужасно престъпление

От своя страна Българската църква и българският народ са длъжни да отстояват тази очевидност и не могат да си позволят да пропускат този рядък шанс  - историческата истина да се институционализира в Македония!
Длъжни сме веднага да застанем до нашите братя и сестри в Македония, пък ако останалите "поместни" църкви ни наложат схизма, така да бъде!
Когато нашата Екзархия беше под схизма тя бе най-близко до народа и убеден съм, най-близко до Бога!

*  Николай Василев е политолог, автор на книгите: "Триумфите и катастрофите на българската дипломация" ; "Битката за България - последното десетилетие на 20 век" и на романите: "Правилата на пантомимата" и "Токсикологично отделение".