За новата „студена война” на Тома Томов и голямото проклятие на българския политически живот

Защо червеният депутат проповядва, че Западът трябва да се съобразява с интересите на Русия и да остави стремежа на народите за свобода на произвола на съдбата

За достиженията на “народната власт”, вдъхновена от въоръжените цървули с каскетите

За подлата лъжа, че комунистите индустриализирали България и я довели до индекса на развитите страни в света