Дали връзката между евтиното гориво и българския парламент не е „Волята“ на Кремъл, представлявана от Марешки?

На евроизборите трябва да излязат силни лидери, доказани борци, твърди в убежденията си демократи, готови да воюват за Свобода, за Европа, а не за рубли

Не сте болшевики – болшевици сте – осъзнайте се!

У нас денационализирани субекти приеха заедно с идеологията си, и нейния догматичен, сакрален език, тоест езика на „победилия руски пролетариат”