Не сте болшевики – болшевици сте – осъзнайте се!

У нас денационализирани субекти приеха заедно с идеологията си, и нейния догматичен, сакрален език, тоест езика на „победилия руски пролетариат”