Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

Предизвикателството на днешния ден е да се слага ударението върху човека и личното му достойнство, а не върху увреждането му

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

Държавите, които членуват в ООН и международните организации, са призовани да честват Деня на хората с увреждания и да провеждат постоянни мероприятия за интегрирането им в обществото.
От 2002 г. Международният ден на хората с увреждания преминава под определено мото. До момента ознаменуването на Деня е ставало по 3 теми:
2002 г. – Осигуряване на самостоятелен живот и устойчиви доходи
2004 г. – Това, което ни касае, да стане с наше участие
2006 г. – Достъп до електронните средства за информация

Предизвикателството на днешния ден е да се слага ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел на политики към и за хората с увреждания.