Тиха нощ, свята нощ! Роди се Бог!

Тиха нощ! Свята нощ!
Спи покрит с пъстър плащ
Младенец златокъдър и свят,
А над него родители бдят.

Тиха нощ! Свята нощ!
Цяла земя е в светлина
Виж Витлеемската светла звезда
Мъдрите кани от всяка страна
Дето Христос се роди
Дето Христос се роди!

БЛАГОСЛОВЕНО РОЖДЕСТВО!

БОГ ДА СБЪДВА МЕЧТИТЕ!