Софроний Врачански пръв изпълнил завета на Паисий

На днешната дата преди 252 години възрожденецът Софроний Врачански завършва в Котел първия препис на "История славянобългарская". Реално това е човекът, изпълнил пръв завета на Паисий:

„Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!”. 

По-късно примерът му е последван от още 32-ма родолюбиви българи. Последният препис е от 1880 г. и е известен като Банския препис. Направен е от Ив. Д. Чучулаин в гр. Банско, където историята била донесена от Г. х. Русков.

Четвърт хилядолетие по-късно делото на нашите възрожденци е почти забравено, а заветът на Хилендарския монах, запалил българското Възраждане - е сякаш ненужен и вехт. Националните ценности удавихме в гръмката идея за глобален свят и сега сме на път да пристъпим и второто предупреждение на Паисий: „...пазете я да не изчезне!”. 

Истината е, че в света на супер технологиите, "История славянобългарская" няма нужда от буквално преписване, а от препрочитане и осъзнаване, защото тя е просто българското ДНК. Изчезне ли, утре няма как да разпознаят труповете ни.