Памет за Стефан Стамболов - 165 години от рождението му

На днешната дата през 1854 г. е роден Стефан Николов Стамболов - бележит български държавник, революционер, политик, поет и журналист.

Той взима активно участие в Старозагорското въстание през 1875 г. и Априлското въстание през 1876 г. След Освобождението на България е един от активните дейци на Либералната партия. Действията му по време на Съединението и кризата след преврата от 1886 г. се оказват решаващи за стабилизирането на страната и откъсването и от зависимостта от Русия.

Управлението на ръководената от него Народнолиберална партия (1887-1894), макар и критикувано заради преследванията на опозиционни политици, поставя основите на подема на България през следващите две десетилетия.  Заради това неслучайно е наречен строител на съвременна България. Една от големите заслуги на Стамболов е, че отваря очите на българите за фалшивата роля на Русия за нашето Освобождение и независимост. Той е третият по продължителност на управлението си министър-председател на България след комунистите Станко Тодоров и Тодор Живков.