Небесна читанка

ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ГОВОРИ ЗА ВСЕМИРНА КАТАСТРОФА

Николай Кънчев

Докато се питаш вечният живот дали е вечен,
никой друг не би извършил твоето самоубийство,
щом забравиш разликата между смъртен и безсмъртен.

Подсъзнанието никога не е било опора
на съзнанието, и над тази бездна се дочуват,
сякаш че по ноти, думите от гласни и съгласни.

Свръхестественото се е извисило чак дотам че,
всяка планина надминала е себе си, когато
на върха на щастието пее си самата песен.

Пее си сама за себе си каквото й се пее,
вече никой не говори за всемирна катастрофа.
И последният пророк се прави, може би, че слуша...