Фондът за дивата природа иска изцяло нов план за Пирин с целогодишен туризъм и други бизнеси

От организацията предлагат алтернативни форми на туризъм - конгресен, приключенски, спа и уелнес, исторически маршрути, турове за наблюдение...

Международната природозащитна организация "Фонд за дивата природа" (World Wide Fund for Natureq WWF) предлага да се отхвърли сегашният план за управление на националния парк "Пирин", както и новият, който все още не е влязъл в сила заради съдебни обжалвания, и да се приеме нов документ с баланс между устойчивостта на природата и развитието на бизнеса с нови източници на приходи. Това заявиха на пресконференция представителите на фонда в България.

На нея стана известно, че коалицията "За да остане природа в България" е обжалвала решението на Министерския съвет, с което той в последните дни на 2017 г. промени плана за управление на парка, като допусна възможности за строителство, макар и под условие. Според природозащитниците са нарушени процедури и режими на Закона за защитените територии, както и две европейски директиви - за местообитанията и за екологична оценка. "Ако съдът не съобрази нашите доводи за приложимостта на последните два закона, сме помолили да се обърне към Съда на европейските общности с искане за тълкуване", каза Добромир Добринов от природозащитната организация.

Консултантската фирма за развитие "Далберг" е изготвила по поръчка на WWF доклад, според който за района трябва да се търси развитие на алтернативни форми на туризъм - конгресен, приключенски, спа и уелнес, исторически маршрути, турове за наблюдение на дивата природа. Така ще се увеличи заетостта на хотелската база, която извън зимните месеци пустее, коментира Катерина Раковска от организацията. Тя отбеляза, че при сегашното екстензивно развитие само на ски туризма през останалата част от годината безработицата е висока, цените на имотите падат, а населението намалява.

Докладът, наречен "Хлъзгави склонове. Защита на Пирин от неустойчиво развитие и сечи" подчертава, че концесионерът на ски-зоната е построил ски съоръжения на територия 60% по-голяма от тази, която му е предоставена с договора от 2001 г.

Това строителство е нанесло необратими щети на националния парк. В резултат на това две зони вече са загубили статуса си на световно природно наследство на ЮНЕСКО, напомнят авторите му и предупреждават, че паркът може да попадне в списъка на обектите в риск.