Общо 100 млн. евро ще се дадат за инфраструктура по програмата за селските райони

Приемът по мярката се очаква да започне на 7 или 8 март, като ще продължи 120 дни

Румен Порожанов

Румен Порожанов

През тази година 100 милиона евро ще бъдат отделени за инфраструктура по програмата за развитие на селските райони, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите. Приемът по мярката се очаква да започне на 7 или 8 март, като ще продължи 120 дни.

Половината от средствата са предвидени за строителство и рехабилитация на улици и тротоари, каза земеделският министър Румен Порожанов пред общото събрание на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).

10 млн. евро са предвидени за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, а също толкова са предвидени и за ремонти и оборудване на общински сгради с цел енергийна ефективност. Със 7.5 млн. евро ще бъдат ремонтирани училища и професионални гимназии, а с 5 млн. евро – детски градини. За изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително в училища, са предвидени 7.5 млн. евро, а 10 млн. евро са изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.

Порожанов призова общините да участват в разяснителната кампания, която е започнала министерството съвместно с Държавния фонд "Земеделие", и увери кметовете, че индикациите по време на българското председателство на съвета на ЕС са, че обшата селскостопанска политика ще запази адекватно финансиране.