Сензация: Психотронна атака към Варненско от руски военни кораби в Черно море

Електронно магнитно излъчване от генератори е било засичано многократно при провеждането на военни учения, твърди председателят на българския клон на Организацията срещу злоупотреба с психотронни оръжия