32 преместваеми обекта на трите плажа в "Слънчев бряг" са с нарушения, петте "на Симеонов" - не

По време на проверката бяха инспектирани още 5 преместваеми обекта на плажа - THE ONE, "La Cubanita", "Cacao beach", "Del Mar" и BEDROOM, за които е констатирано, че отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение.